Books


Videojocs

Per què el teu producte ha d'arribar al públic pels canals habituals com serien les xarxes socials, la televisió o les revistes? A BadMad creiem que cada producte té el seu mitjà de promoció ideal i un videojoc és una manera perfecta per arribar a un target específic.

Aquest apartat va dirigit a empreses especialitzades en joguines, interiorisme, grups de música, festivals o qualsevol col·lectiu o empresa innovadora que cregui que la tecnologia, en el món de la communicació, és el futur.

Pachucos y la invasión de la fruta dulce

Aquest es un exemple de com un videojoc serveix per promocionar un event, en aquest cas un festival on la fruita y la música tenien un clar protagonisme a la ciutat de Fraga.