Books


Cubo pons Assessoria Integral

Client: Assessoria Cubo Pons
Projecte: Disseny d'indentitat corporativa

Confiança, seriositat i sinceritat són conceptes clau en una assessoria. Per transmetre aquests i altres conceptes, sempre ajuda una tipografia molt neta, de pal sec i molt geomètrica. Els cognoms dels dos socis se separen amb un rombe de color que trenca amb la formalitat per aconseguir proximitat amb el client.

Kitten with ice-cream
Kitten with ice-cream again