Books


Festival de música "Elles"

Client: Mas de Sant Iscle
Projecte: Disseny d'indentitat corporativa del festival

El festival Elles es diferencia dels altres per la seva programació on només hi actuen noies. Amb el logo calia evocar aquest sentit femení i per això es va utilitzar la figura de la pua de forma triangular de guitarra, unint feminitat i música. La tipografia, amb serifes arrodonides, també hi suma delicadesa i sensibilitat.

Kitten with ice-cream
Kitten with ice-cream again