Books


Web d'Inveraqua

Client: Inveraqua
Projecte: Web d'exportació càrnica.

Inveraqua és una empresa que exporta carn als Balcans i que es comença a obrir camí al mercat xinès. En constant expansió, ens van demanar una web que reflexés qüalitat i seriositat i que mostrés el gran producte que ofereixen.

Kitten with ice-cream
Kitten with ice-cream again

Treballant amb els blancs i els negres per remarcar la seriositat i els vermells per reflexar la qüalitat de la carn, aquest nés el resultat.Inveraqua