Books


La Room Màstering Studio

Client: La Room
Projecte: Disseny d'identitat corporativa

El client volia deixar palès en el seu logo, la importància dels sistemes analògics en la feina de masteritzar. Així que el repte era jugar amb el nom de l’estudi i l’agulla del vúmetre. Una tipografia gruixuda que defineix l’objectiu de la masterització: contundència.

Kitten with ice-cream
Kitten with ice-cream again